Oto lista głównych działań, które realizujemy w ramach Centrum Aktywności Lokalnej w roku 2024. Osoby, które chcą wziąć w nich udział, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem lub z osobami prowadzącymi poszczególne zajęcia. O ile nie zaznaczono inaczej, zajęcia odbywają się w sali parafialnej przy ul. Włocławskiej 256. Aktualne informacje publikujemy na www.skch.pl i na profilu na FB

Klub seniora

Regularne spotkanie Klubu odbywają się w czwartki od godz. 11:00. Poza nimi, członkowie Klubu biorą udział w wycieczkach, spektaklach, koncertach, odwiedzają muzea, biorą udział w różnorodnych warsztatach. Klub prowadzi pani Jolanta Downer. Kontakt pod numerem telefonu 661-998-665.

Gimnastyka dla Pań

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki od godz. 17. Udział wiąże się z odpłatnością. Kontakt w sprawie zajęć w panią Elżbietą Liberą.

Zajęcia z malarstwa i rysunku dla seniorów

Zajęcia odbywają się we wtorki od godz. 10:30. Prowadzi je pan Wojciech Ociesa. Udział może wiązać się z częściową odpłatnością. Na zajęcia obowiązują zapisy pod numerem telefonu 661-998-665.

Koło florystyczne

Spotkania odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Prowadzi je pani Agnieszka Bogun.

Schola

Zespół złożony jest z dzieci i młodzieży. Uświetnia niedzielną eucharystię o godz. 12. Próby odbywają si6. w sobory. Scholę prowadzi je pani Agnieszka Bogun.

Kreatywne tworzenie

Spotkania odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Prowadzi je pani Iwona Lewicka.

Biblioteka

Dyżury rozpoczynają się w środy po wieczornej Eucharystii, ok. godz. 19. Bibliotekę prowadzi pan Roman Machtel.

Spotkania biblijne

Odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu, po piątkowej Eucharystii, w pomieszczeniach plebanii. Zajęcia prowadzi ks. Leszek Stefański.

Spotkania formacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży

Obie grupy ma pod swoją opieką ks. Proboszcz. Młodzież spotyka się w poniedziałkowe wieczory, Ministranci najczęściej w soboty. 

Ognisko na placu festynowym

Rozpalamy je raz w miesiącu, przeważnie w sobotę, od godz. 19.

Koło modelarskie

Raz w miesiącu, w sobotę rodzice lub dziadkowie wraz z dziećmi ćwiczą cierpliwość i precyzję w składaniu modeli, zazwyczaj plastikowych. Spotkania prowadzi Witold Jankowiak. Kontakt pod numerem telefonu 721-497-050.

Gry planszowe dla dorosłych

W wybrane piątki spotykamy się w sali parafialnej, aby pograć w gry planszowe.

Chór dla dorosłych

Próby odbywają się w środy po wieczornej Eucharystii, ok. godz. 19. Prowadzi je pan Daniel Darnowski, nasz parafialny organista.

Inkubator pomysłów sąsiedzkich

Masz pomysł na jakąś aktywność, działanie lub akcję na rzecz Czerniewic lub ich mieszkańców? Skontaktuj się z nami i zróbmy to razem, dysponujemy nawet niewielkimi środkami na pokrycie kosztów realizacji pomysłu.

Piłka nożna

Zajęcia odbywają się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 34 na Czerniewicach. Prowadzi je pan Adam Babiuk.

Siatkówka

Zajęcia odbywają się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 34 na Czerniewicach. Prowadzi je pan Ryszard Pęk.

Klub Turystyczno-Kulturalny oraz Koło naukowe

Obie inicjatywy prowadzi pani Agnieszka Majek. Realizujemy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34.

Zbiórki harcerskie

Jak dotąd, odbywały się we wtorki od godz. 17.00. W zbiórkach biorą udział dziewczęta od 4 do 8 klasy Szkoły Podstawowej.