Publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe, przyjęte każdorazowo przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.